ჩვენ შესახებ

 შპს ,,გამა'' წარმოადგენს  საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო  პროდუქციის იმპორტიორ კომპანიას, რომელიც ემსახურება ,როგორც  კერძო , ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებს.